Ősi, szent szobor után kutatva,
Nyomolvasó hegycsúcsra hágna,
Némán inti vissza indián társa
Az utolsó mohikán, igaz barátja!

Törzsem szobrát ne ott keresd!
Szemedet hiába ottan ne mereszd!
Emitt a hegy tövében él az odvas tölgy!
Véle tárja ki titkát elénk a csendes völgy!

Immár szó nélkül arrafelé tekintenek.
S oztán az indián ősi harci fokosára,
Nyomolvasó rézkampós puskájára
Támaszkodva - nem hisznek szemüknek!

Ugyanis a  délavar törzs utolsó származottja
Mellkasára tetováltatott békát mutatja:
Majd karját kinyújtva mutat a tölgyfa odvára:
S az onnan előbújó erdei varangyosbékára!
Sütő Krisztián: Manikoloska Manikolos - 2021.08.
 Sütő Krisztián: Manikoloska Manikolos
Koloska - Varangy-kő
Az indián, Varangyunkász ősi totemállata
A hatalmas erdőség rejtélyes Varangyusza!
S nicsak, mellette sziklaszilárdan áll kő hasonmása,
Uruk és Istenük, ManiKoloska tökéletes faragása!

Az elfeledett szobrot imigyen fellelék,
Egyszersmind küldetésüket elérték.
A feledésbe merülő délavar törzsi hagyomány
Újra életre kel immáron felfedezésük nyomán!

Esténként itt újra tüzek gyúlnak,
Áldozhatnak ismét a Hadúrnak!
S közben a lobogó lángokba tekintve,
Emlékeznek hősies, honfoglaló eleikre!

Koloska - Varangy
Koloska - Varangy