A BALATON
-korabeli térképek-
A Balatont jelenlegi ismereteink szerint egy 1339-ben készült, a Földközi-tengeri hajózást segitö térkép tünteti fel elöször. A térkép szerzöje Dalorto Angelo olasz származású térképész-csillagász volt. A tó nevét egy ismeretlen szerzötöl származó, Németországban kiadott 1507. évi térkép tünteti fel elöször. A XVI. század elsö negyedében a kor térképészeti szinvonalát messze meghaladó térkép jelent meg hazánkról. A térképet Lázár deák, Bakózcz Tamás esztergomi érsek titkára készítette az 1500-as évek elején. Munkásságáról egyébként nagyon keveset tudni. A deák készítette térképen a Balaton a körülötte elterülö települések gyürüjében a valóságosnál nagyobb vizfelülettel jelenik meg. A térképet, korai halála miatt nem tudta sajtó alá rendezni, ezt a munkát régi ismeröse Collimitius Tanstetter Georg bécsi egyetemi tanár és Cuspinianus Spiesshaimer Johann udvari történész végezték el.
LÁZÁR DEÁK TÉRKÉPE
A mohácsi csatavesztést követő idökben, a három részre szakadt országban nem volt lehetöség térképészeti munkákra. A hadvezetéshez viszont szükség volt részletes helyszinrajzra. Ezért Lazius Wolfgang bécsi professzor I. Ferdinánd udvari térképésze személyes katonai tapasztalatait is felhasználva, átdolgozta és további részletekkel gazdagította Lázár deák munkáját. A megjelent térkép sajátossága, hogy a Lázár deák munkáján az akkori magas vízállásnak megfelelöen, szigetként szereplö Tihanyi-félszigetet a déli parthoz kapcsolta
A BALATON RAJZA LAZIUS TÉRKÉPÉN 1556
MÜLLER TÉRKÉPE 1709
Hazánk és a Balaton térképi képe csak a török kiüzése utáni idökben változik meg lényegesen. A bécsi udvar Müller Johann Christoph osztrák földméröt bízta meg a Habsburg-birodalom új térképének elkészítésével. Az 1709-ben megjelent 1:550 000 méretarányú Magyarország térképaz elsö, új helyszini bejáráson alapuló térkép Lázár deák 200 évvel korábban megjelent munkája óta.
MILKOVINY SÁMUEL TÉRKÉPE 1732
Magyarországot ábrázoló, matematikailag felépített térképek korszakát a XVIII. század elsö felében Mikoviny Sámuel munkássága nyitja meg. Feltehetöleg ö készitette a Balaton elsö pontos mérnöki felvételezésen alapuló térképét is 1732-ben, 1:90 000 méretarányban. A térkép érdekessége hogy a tó középvonalában vonallal jelzett árok mutatja a tó legnagyobb mélységét, több mint 11 m-t. A Balaton mélységét Mikoviny vizmérörúddal vagy kötéllel határozta meg.
AZ ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS ALAPJÁN KÉSZÜLT TÉRKÉP 1784
A XVIII. század második felében a 7 éves háború keserü tapasztalatai alapján Mária Terézia elrendelte az ország katonai felmérését. Az I. és a II. felmérés (1764-1787, 1806-1869) térképszelvényei titkosak voltak, de a bécsi udvar néhány bizalmi embere hozzájutott a térképekhez és ezek, valamint az egyes megyék földméröi által készített részletes térképek alapján újabb, kisebb méretarányú térképek készültek. A felmérések anyagának részbeni felhasználásával készült térképeken a Balaton már teljesen alakhelyesen jelenik meg.
MC-BUBU 2006 - 2012. Felsőörs, HUNGARY